Kamera 1    Kamera 2   Kart over Finnmark     

 

Talvik  5. Desember 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                www.talvikwebkamera.com  © 2006    

Besøkende

 Foto Dag Simonsen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oppdatert  05.05.2021