Kamera  Kart over Finnmark     

      

                                                                                                       Talvik på 1950 tallet                                                                          
                               

 

Besøkende                                                                                                                                                                 www.talvikwebkamera.com  © 2006    
 

 Foto Dag Simonsen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Oppdater 01.08.2021 12.01.22