Krets 1: Alta kommune.                  

Omfatter f°lgende avdelinger:                

  Elvebakken  Kj°pesenter             Jernvaren Elvebakken

  Bossekop Kj°pesenter                 Bygg Mix Bossekop    

  Coop Prix Sentrum                       Cafe Elvebakken              

  Coop Prix Gakori                         Esso Bossekop

  Coop Marked Talvik                  Coop Marked Rafsbotn