Mellomgjerdet , med Talvik skole i bakgrunnen

(Mohagen, sa vi før i tiden)